Tag: BJP president in Kerala

ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ & ಕೇರಳ ಏಕೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯದ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ? – ಭಾಗ – 3

ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ & ಕೇರಳ ಏಕೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯದ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ? – ಭಾಗ – 3

"ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಉಡುಪಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮರೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ"