Tag: Panchayat Dhan

ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ : ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕಡಿತ

ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ : ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕಡಿತ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನದಲ್ಲಿ 1.50 ...