Tag: Kannada literary

GH Nayak : ಮರೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ವಿಮರ್ಶಕ ಜಿ.ಎಚ್.ನಾಯಕ, ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

GH Nayak : ಮರೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ವಿಮರ್ಶಕ ಜಿ.ಎಚ್.ನಾಯಕ, ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೆಗ್ಗುರುತನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ನೇರ ನಿಷ್ಠುರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೆಸರಾದ ಜಿ.ಎಚ್ ನಾಯಕ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೊ. ಗೋವಿಂದರಾಯ ...