Tag: discussion

ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಬಸಪ್ಪ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರ ರೈತರ ಹೆಸರುಗಳು..

ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಬಸಪ್ಪ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರ ರೈತರ ಹೆಸರುಗಳು..

ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಬಸಪ್ಪ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರ ರೈತರ ಹೆಸರುಗಳು. ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಹಾಗೂ ರೈತನ ಮಧ್ಯೆ ...