Tag: boring

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಾಲೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ – TBM ರುದ್ರ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಾಲೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ – TBM ರುದ್ರ

ಅದೆರೀತಿ, ದಿನಾಂಕ 23.04.2021 ರಂದು ದಕ್ಷಿ ಣ ರಾಂಪ್‌ನಿಂದ ರುದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಟನಲ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವು ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವುದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. 614 ಮೀಟರ್ ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವುದನ್ನು ...