Tag: B. Suresh

ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ

ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ

ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಅಕ್ಷರ ಹೂರಣವನ್ನು ವರ್ತಮಾನದ ರಂಗರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಣಬಡಿಸುವ“ ಲೋಕದ ಒಳಹೊರಗೆ “ -ನಾ ದಿವಾಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಂತರ್ಯ-ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗನುಸಾರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ...