Tag: 000 by court for 'miserably failing' to investigate 2020 Delhi riots

ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ: ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗೆ 25000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ: ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗೆ 25000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯುತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಹಸನದಂತಿದೆ ಎಂದಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದೆಹಲಿ ಪೋಲೀಸರಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಟಿಯೇಟು ...