Tag: #utkhader

ನನಗೂ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು: ಡಿಕೆಶಿ

ನನಗೂ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು: ಡಿಕೆಶಿ

ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಸ್ನೇಹ, ಭಾಂದವ್ಯ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು.ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರೆ ಮಂತ್ರಿ ...