Tag: RaviKrishnaReddy

ಪೊಲೀಸರಿಂದ  ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮುಸ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ : KRS ಪಕ್ಷ – PART 3

ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮುಸ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ : KRS ಪಕ್ಷ – PART 3

ಮಧ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮುಸ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ.

ಪೊಲೀಸರಿಂದ  ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮುಸ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ : KRS ಪಕ್ಷ – PART 2

ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮುಸ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ : KRS ಪಕ್ಷ – PART 2

ಮಧ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮುಸ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ.

ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ದಾಖಲೆಗಳು ಜನರ ಮುಂದಿದೆ – ರವಿಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ

ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ದಾಖಲೆಗಳು ಜನರ ಮುಂದಿದೆ – ರವಿಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ

ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನವರು ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ - ರವಿಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ

ಪೊಲೀಸರಿಂದ  ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮುಸ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ :  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ |KRS |

ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮುಸ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ |KRS |

ಮಧ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮುಸ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ. ಕಡೂರಿನ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಗೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭ.