Tag: Brahmana Sangha

ಚಂದ್ರಯಾನ 3

ಮೈಸೂರು | ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಘದಿಂದ ಸರ್ವಸಿದ್ಧ ಯಾಗ

ಮೈಸೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಚಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇರ್ವಿನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ...