Tag: Boycott China

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅದೆಷ್ಟೇ 'ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದ'ದ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅದೆಷ್ಟೇ 'ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದ'ದ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾಧ್ಯವೇ?

'ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಚೀನಾ’ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವವೇ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೇ ಖುದ್ಧು ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್