Tag: bigbusinesshouses

ಬಾಂಡ್‌ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ

ಬಾಂಡ್‌ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ

ನಾ ದಿವಾಕರ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ದೇಣಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ( ಆಧಾರ : Bonds big money and imperfect democracy –ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆ ...