Tag: Bengaluru college

ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಮೃತಧಾರಿ ಸಿಖ್ (ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ) ಪಡೆದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಟರ್ಬನ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ...