Tag: Bangala

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಗೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು?- ಭಾಗ 2

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಗೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು?- ಭಾಗ 2

~ಡಾ. ಜೆ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ. ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ಈ ಕುರಿತು ಒಮ್ಮೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸಮಾವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆˌ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ಮೇ ೨, ೧೯೪೭ ...

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಗೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು?-ಭಾಗ 1

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಗೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು?-ಭಾಗ 1

~ಡಾ. ಜೆ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ. ಅಂದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಹೊಂದಿ ದೇಶವನ್ನು ಬ್ರಿಟಷರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ...