Tag: ban of food items

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ & ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ?!   

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ & ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ?!   

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನೋ ಗೋಬಿ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಗೆ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮತ್ತು ಗೋಬಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ...