Tag: August 15

ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ 76ನೇ ವರ್ಷದ್ದಾ..? 77ನೇ ವರ್ಷದ್ದಾ..? ಗೊಂದಲ ಯಾಕೆ..?

ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ 76ನೇ ವರ್ಷದ್ದಾ..? 77ನೇ ವರ್ಷದ್ದಾ..? ಗೊಂದಲ ಯಾಕೆ..?

ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಭರಾಟೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿರುವುದು 76ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮವೋ..? 77ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ...