Tag: 80-yr-old cobbler to fight his 20th election in Punjab

Punjab Election 2022 | ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪಂಜಾಬ್

Punjab Election 2022 | ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪಂಜಾಬ್

ಪಂಜಾಬ್ ಚುನಾವಣೆ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ದು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಪಂಜಾಬ್ ದೇಶದ ಗಮನ ...