Tag: 3rd Wave

ಮೂರನೆ ಅಲೆ ಎದುರಿಸಲು‌ ಕೇರಳ ತಯಾರು: ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಬದಲಾದ ಕೋಲಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ

ಮೂರನೆ ಅಲೆ ಎದುರಿಸಲು‌ ಕೇರಳ ತಯಾರು: ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಬದಲಾದ ಕೋಲಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಮೂರನೆ ಅಲೆಯ ಕುರಿತು ಆತಂಕದೊಂದಿಗೆ ಕರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಿಂದ ಭಾರತ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯ ಮೂರನೆ ಅಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅಪಾಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ...