Tag: 2020- 2021 farmers protest in delhi

ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಹೋರಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು!

ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಹೋರಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು!

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಸರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೇ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣಾದ ರೈತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ...