Tag: 100 ಕೋವಿಡ್-19 ಬಾಧಿತ ಮಹಿಳೆಯರು

ಕೋವಿಡ್-19 ಹೊಸ ಅಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿಸದು : ತಜ್ಞರು

ಕೋವಿಡ್-19 ಹೊಸ ಅಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿಸದು : ತಜ್ಞರು

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್‌ ಹಾವಳಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ವೈರಸ್‌ನ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೂಪಾಂತರವು ಹೊರಹೊಮ್ಮದ ಹೊರತು, ದೇಶವು ಮತ್ತೊಂದು ಅಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ...