Tag: Gujarath High court

ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿ: ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಕೊಕ್!

ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿ: ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಕೊಕ್!

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಛೇದಿನ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದ ...