Tag: ಇಟಲಿ

ಕರೋನಾ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನೀಡುವ ಮೇ 3ರ ಬಳಿಕದ ಚಿತ್ರಣವೇನು?

ಕರೋನಾ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನೀಡುವ ಮೇ 3ರ ಬಳಿಕದ ಚಿತ್ರಣವೇನು?

ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹಸಿರು ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಾವಾದ