Tag: Caucasian Arya Vedics

ಬಸವಣ್ಣನವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಬಸವಣ್ಣನವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

~ಡಾ. ಜೆ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ. "ದೇವ, ದೇವಾ ಬಿನ್ನಹ ಅವಧಾರು;ವಿಪ್ರ ಮೊದಲು, ಅಂತ್ಯಜ ಕಡೆಯಾಗಿಶಿವಭಕ್ತರಾದವರನೆಲ್ಲನೊಂದೆ ಎಂಬೆ.ಹಾರುವ ಮೊದಲು, ಶ್ವಪಚ ಕಡೆಯಾಗಿಭವಿಯಾದವರನೆಲ್ಲರನೊಂಬೆ ಎಂಬೆ.ಹೀಂಗೆಂದು ನಂಬೂದೆನ್ನ ಮನ.ಈ ನುಡಿದ ನುಡಿಯೊಳಗೆ ...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist