Tag: Coffee growers

ಕೊಡಗು: ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು

ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳ ಕಾಮಿ೯ಕರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಹಿಡುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಿ೯ಕರಾಗಿರುವವರಿಗೆ

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ವಿಳಂಬ; ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತ

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ವಿಳಂಬ; ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!